Vernieuwing bouw: Professionalisering van het opdrachtgeverschap

De Nederlandse woning- en utiliteitsbouw innoveert te weinig. Dat vindt vrijwel iedereen die in de bouwsector werkzaam is of daarmee te maken heeft, van bouwer tot ontwikkelaar, van architect tot leverancier en van opdrachtgever tot gebruiker. De sector staat voor de opgave om voor minder geld meer kwaliteit te leveren, minder fouten te maken en de klant centraler te stellen. Een belangrijke sleutel daartoe ligt in de relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Daarover maakten Perry Boomsluiter en Eelco Romeijn in opdracht van het Actieteam Professioneel Opdrachtgeverschap een serie van vier korte films.


Film I Status quo

In deze eerste film worden de belangrijke spelers geïntroduceerd. Hoe kijken opdrachtgever, bouwer, ontwikkelaar en architect naar elkaar? Wat verwachten ze van elkaar? Waarom komt de noodzakelijke verandering in hun ogen zo moeizaam van de grond? Waar zitten de zorgen en twijfels van de opdrachtgever? Moet hij de kar van verandering trekken?

Een film waarin alle partijen stevig aan de tand gevoeld worden.

 


Film II Good practise: renovatie/nieuwbouw Haga Ziekenhuis

In deze tweede film vertellen Raymond van der Waarde (HagaVernieuwt) en Ronald Vonk (VolkerWesselsHaga) over hun ervaringen rond de huidige renovatie en nieuwbouw van het Haga Ziekenhuis in Den Haag. Als het gaat over de aanbesteding van het werk en over hun onderlinge relatie en samenwerking, hoe proberen zij het anders te doen? Hoe werkt een Design Build and Maintain (DBM) opdracht? Op welke manier zijn zij daarmee vernieuwend bezig?

Een film met veel openheid en pragmatisme.

 


Film III Good practise: nieuwbouw Applikon

In deze derde film vertellen Arthur Oudshoorn (Applikon), Menno Rubbens (cepezedprojects) en Durk van Loon (Heembouw) over hun ervaringen rond de recente nieuwbouw van het kantoor van Applikon Biotechnology op Technopolis Delft. Voor welke aanbestedingsvorm heeft de opdrachtgever gekozen en waarom? Welke rollen en ruimte kregen architect en bouwer? Hoe ervoeren zij dat? Hoe verliep de onderlinge samenwerking? Wat ging anders dan gangbaar?

Een film met veel openheid en onderling vertrouwen.

 


Film IV Organisatiecultuur

In deze laatste film geven Tjapko van Dalen (KleurrijkWonen) en Marleen Hermans (TU Delft) hun kijk op vernieuwing binnen organisaties.
Hoe sla je als organisatie het pad van verandering in? Wat is daar voor nodig en waar loop je tegen aan? Hoe moeten de doelen en projecten van een organisatie zich tot elkaar verhouden? Hoe ziet een lerende organisatie er uit?

Een film met veel openheid en focus.

 


Samenstelling en regie: Perry Boomsluiter en Eelco Romeijn

Gerelateerde Berichten

...