Interviews, maar dan extremer…

Soms is het lastig om echte mensen in een interview voor de camera de waarheid te laten te vertellen of een inkijkje in hun gedragspatronen te laten geven. Met als gevolg: sociaal wenselijke antwoorden en het gaat vooral over de ander en niet over henzelf.

Om die reden stelden we het Actieteam Professionalisering Opdrachtgeverschap voor deze interviews zonder camera te doen. De resultaten worden verwerkt tot een script waarbij persoonlijke gesprekken met alle betrokken partijen als input wordt gebruikt. Vervolgens spelen acteurs de interviews na. Niet in een brave journalistieke vorm, maar extremer: als een ondervraging in een thriller of als patiënt op de sofa bij een psychotherapeut. Gesprekken bedoeld om de waarheid boven tafel te krijgen.

Het gaat niet om de individuele poppetjes maar om hoe zij (samen)werken. Om hun gedrag. Waarom ze doen wat ze doen. Waarom ze nalaten wat ze zouden moeten doen. De film begint daarom met de titel: “deze film is gebaseerd op waargebeurde situaties”.

Het resultaat ziet u binnenkort op deze pagina en waarschijnlijk ook op veel andere plaatsen want we halen alles uit de kast om een opvallende, onderscheidende film te maken die veel mensen in de sector zullen delen.

Als onderdeel van de Actieagenda Bouw werkt het Actieteam Professionalisering Opdrachtgeverschap aan een verbetering van de oriëntatie op de vraag en de prijs-kwaliteitverhouding in de woning- en utiliteitsbouw. Met het oog hierop ontwikkelt het Actieteam een programma, gericht op kennisontwikkeling, (opschaling van) kennisoverdracht en het uitwisselen van best practices.

De Bouwer

Gerelateerde Berichten

...