Trading Places editie Vlaardingen

Marieke Kolsteeg is sinds 2017 directeur-bestuurder van woningcorporatie Waterweg Wonen en Franc Bongaerts is sinds 2002 bestuurder van welzijnsorganisatie Minters. Beide organisaties zijn actief in Vlaardingen en omstreken.
In november 2019 verruilden ze voor 2 weken hun baan. Hoe kan de samenwerking beter en hoe klantgericht zijn beide organisaties eigenlijk? Komen alle goede bedoelingen wel goed uit de verf? Franc en Marieke gaan bij elkaars organisaties op antropologisch onderzoek.

Iedere functiewissel begint met een interview initiatiefnemer en begeleider Perry Boomsluiter. Wat zijn de vooroordelen over en wat zijn de verwachtingen naar elkaar?

Voorbeschouwing Marieke Kolsteeg:

Voorbeschouwing Franc Bongaerts:

In Trading Places wisselen directeur-bestuurders van woningcorporaties 1 à 2 weken van functie met hun samenwerkingspartners. Dat kunnen directeuren of bestuurders zijn van bijvoorbeeld gemeenten, bouwbedrijven, energiebedrijven of zorginstellingen.

MEER DAN EEN KIJKJE IN DE KEUKEN
Zij lopen niet slechts een dagje met elkaar mee, maar gaan een fulltime functiewissel aan, waarin zij elkaars rollen en taken zo compleet mogelijk overnemen. Een ultieme ‘reality check’ in de schoenen van de samenwerkingspartner, waarbij de directeur-bestuurders zichzelf en hun organisatie bezien vanuit het perspectief van de ander. En onderwijl bij die samenwerkings-partner aan het roer staan.

VERSTERKEN SAMENWERKING EN LEIDERSCHAP
​Het doel van het leer- en ontwikkelprogramma Trading Places is drieledig:

 • ​Het versterken van de wederzijdse samenwerking door een beter inzicht en begrip van de organisatie, cultuur, werkwijze en belangen van de samenwerkingspartner;
 • Het versterken van het leiderschap (de kwaliteiten) van de deelnemende directeuren en bestuurders;
 • Het vervullen van een inspiratie- en voorbeeldrol naar anderen, zowel binnen de eigen organisatie als naar de sector.
 • In de voorbereiding op de wissel formuleren de deelnemers concrete leerdoelen voor zichzelf. Ook formuleren zij een opdracht voor hun vervanger. De periode van de wissel wordt zo gekozen, dat daarin tenminste ook een bijeenkomst van RvC, RvB of College B&W valt.

  DELEN VAN LESSEN EN INZICHTEN
  In Trading Places blijven de verwachtingen, ervaringen, inzichten en lessen van de deelnemers niet alleen voorbehouden aan henzelf en aan hun organisaties: op deze website brengen we die bijeen, in woord én beeld, zodat iedereen daar kennis van kan nemen.

  NABESCHOUWING
  Wat is er geleerd? Welke inzichten zijn opgedaan? Hoe is het ervaren en welke gevolgen heeft de wissel?

Gerelateerde Berichten

...