Tag Archives: multicam

Meercameraregie nieuwjaarsreceptie Havensteder

2014 was een zwaar jaar voor woningcorporaties en niet alleen vanwege de economische tegenwind. Allerlei schandalen in de sector leidden tot een parlementaire enquête; het zwaarste onderzoeksinstrument van de Eerste- en Tweede Kamer. Wat de gevolgen zijn van de enquête en de aanbevelingen in het eindrapport van de commissie is door het directieteam van Havensteder grondig bestudeerd en geëvalueerd. De bevindingen werden tijdens de nieuwjaarsreceptie met het personeel gedeeld. De discussie, die werd ingeleid door een video-samenvatting van de belangrijkste fragmenten uit de verhoren, was verhelderend en soms zelfs emotioneel. (meer…)...

Slim Studeren Slim Reizen: OV kennis gedeeld

De meeste lessen en colleges vinden nu plaats aan het einde van de ochtend en in de vroege middag. Hierdoor worden scholieren en studenten gedwongen om in de ochtend- en middagspits te reizen. Grofweg de helft van alle kilometers die zij maken vindt tijdens de spitsen plaats. Betere spreiding over de dag leidt tot vermindering van de (dure) spitsreizen. De deelnemers aan Slim Studeren Slim Reizen willen effectievere en efficiëntere - vraaggerichte -­ interventies bedenken en uitvoeren zodat scholieren en studenten efficiënter gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer. Hoe kijken vervoerders naar de situatie? Welke initiatieven nemen zij om de situatie te verbeteren? Met wie werken ze samen? Waar zit de win-win? (meer…)...

Videoregistratie conferentie GMP+

GMP+ International en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland organiseerden samen een workshop op 2 december 2014 waar de diverse facetten van de kwaliteitsborging van co-substraten aan bod kwamen. Deze videoregistratie laat de presentatie zien omtrent het wettelijk kader rond co-substraten certificering. Certificering zorgt voor duidelijkheid omtrent de herkomst en aard van de stoffen die voor covergisting gebruikt worden. Ook wil men voorkomen dat contaminatie van ongewenste stromen plaatsvindt, en dat er bij incidenten, middels track en trace de herkomst van de producten voor covergisting achterhaald kunnen worden. De conferentie is geregistreerd met 3 camera's waarvan 2 bediend door 1 cameraman. Een budgetvriendelijke manier om de conferentie een langer leven te geven en kennisdeling te bevorderen. Wie niet kon komen, kan het alsnog terugkijken maar voor de bezoekers is het een middel om relevante fragmenten nog...

Havensteder 100+ Reportage

Wat heeft 100 jaar sociale woningbouw gebracht? Hoe keken politici en stedebouwkundigen aan tegen de opgave waarvoor zij zich gesteld zagen? Woningbouwcorporatie Havensteder bestaat dit jaar 100 jaar. Om dat te vieren nodigden ze stadssocioloog Arnold Reijndorp uit een college te komen geven. Daarnaast was deze bijeenkomst de aftrap voor de ideeënwedstrijd 'Wonen in de toekomst'. Productie en regie: Perry Boomsluiter en Eelco Romeijn Camerawerk: Han Hoezen Muziek: Kevin McLeod (meer…)...