Slim Studeren Slim Reizen: OV kennis gedeeld

De meeste lessen en colleges vinden nu plaats aan het einde van de ochtend en in de vroege middag. Hierdoor worden scholieren en studenten gedwongen om in de ochtend- en middagspits te reizen. Grofweg de helft van alle kilometers die zij maken vindt tijdens de spitsen plaats.
Betere spreiding over de dag leidt tot vermindering van de (dure) spitsreizen.

De deelnemers aan Slim Studeren Slim Reizen willen effectievere en efficiëntere – vraaggerichte -­
interventies bedenken en uitvoeren zodat scholieren en studenten efficiënter gebruik kunnen maken
van het openbaar vervoer. Hoe kijken vervoerders naar de situatie? Welke initiatieven nemen zij om de situatie te verbeteren? Met wie werken ze samen? Waar zit de win-win?

Doel van de conferentie
Kennis en ervaringen delen.
Van elkaar leren en elkaar inspireren
Netwerken

Doelgroep
Alle andere potentiële beïnvloeders van het mobiliteitsgedrag van jongeren,
zoals:
• opleidingsinstituten (bestuurders, directeuren, docenten, medewerkers facilitair, roosteren)
• vervoerders (alle modaliteiten)
• vastgoedontwikkelaars (campus, studentenhuisvesting)
• aanbieders van alternatieven voor de OV-spits (producten en diensten)
• overheden (gemeente, provincie, Rijk)
• de studenten(bonden)

Alle presentaties zijn geregistreerd met twee XDcamHD camera’s en worden na afloop gemonteerd tot een geschakelde versie. De opnames worden half januari gepubliceerd. En daarmee brengt het platform meteen één van haar aanbevelingen zelf in de praktijk, namelijk het meer inzetten op e-learing. Als de student niet naar de kennis komt, komt de kennis wel naar de student.

Locatie
Novio Tech Campus Nijmegen

Slim Studeren Slim Reizen is een initiatief van projectleiders en adviseurs die zich bezighouden met het beïnvloeden van het mobiliteitsgedrag van scholieren en studenten. Het is de bedoeling dat alle partijen die de mobiliteit van studenten kunnen beïnvloeden en/of mogelijk maken, sámen Slim Studeren Slim Reizen inhoud geven en actueel houden. Hiervoor is een speciale wiki gemaakt.

Wil je deel uitmaken van de SSSR-community of practice en toegang tot de wiki? Heb je opmerkingen, vragen, ideeën of wat dan ook?
Mail naar info@slimstuderenslimreizen.nl!

Gerelateerde Berichten

...