Tag Archives: Horizon

Integriteit in organisaties

Integriteit is de persoonlijke eigenschap, karaktereigenschap, van een individu die inhoudt dat de betrokkene eerlijk en oprecht is en niet omkoopbaar. De persoon beschikt over een intrinsieke betrouwbaarheid, zegt wat hij doet, en doet wat hij zegt, heeft geen verborgen agenda en veinst geen emoties. Een persoon met deze eigenschappen wordt integer genoemd. Een integer persoon zal zijn doen niet laten beïnvloeden door oneigenlijke zaken. (meer…)...

De Aedes VTW governance code – reacties en meningen

Per 1 juli is de nieuwe governance code voor woningcorporaties van kracht die is opgesteld door Aedes en de Vereniging van Toezichthouders Woningcorporaties (VTW). Hoe kijken corporaties en wetenschap naar deze code? Hoe nuttig is dit instrument? Aan het woord o.a. Hedy van den Berk , BasJan van Bochove (Havensteder) en Goos Minderman (Zijlstra Center). (meer…)...

Horizon Havensteder – Langer thuis

We worden steeds ouder. In een stad als Rotterdam zijn in 2030 zo’n 120.000 mensen ouder dan 65, waarvan bijna 60.000 zelfs ouder dan 75. Door de vergrijzing en als gevolg van het nieuwe zorgstelsel neemt ook het aantal ouderen en mensen met een beperking dat zelfstandig thuis woont toe. Wat betekent 'Langer thuis' voor de woningcorporatie, gemeente en zorgaanbieders? Hoe bereiden zij zich op deze ontwikkeling voor? En wie is verantwoordelijk als het mis gaat? We vroegen het aan Hedy van den Berk (Havensteder), Annemieke van der Kooij (Gemeente Rotterdam) en Sjef Czyzewski van Antes (GGZ). (meer…)...

Intern toezicht voor woningcorporaties. “It takes two baby!”

Wat bepaalt het goed functioneren van een Raad van Commissarissen van een woningcorporatie? Wiens belangen dient een RvC eigenlijk? En hoe kijken bestuurders tegen de raad? Gedraagt een RvC zich als een waakhond, en zoja, hoe hard bijten ze dan? Werkt het systeem nog wel en wat zijn de opgaven voor de komende jaren? Deze film sluit aan bij de deze maand geïntroduceerde governancecode woningcorporaties 2015. Een film in de serie "Horizon Havensteder", waarin de Rotterdamse woningcorporatie het publieke debat aangaat over haar eigen toekomst en dat van de sector in het algemeen. (meer…)...