Intern toezicht voor woningcorporaties. “It takes two baby!”

Wat bepaalt het goed functioneren van een Raad van Commissarissen van een woningcorporatie? Wiens belangen dient een RvC eigenlijk? En hoe kijken bestuurders tegen de raad?

Gedraagt een RvC zich als een waakhond, en zoja, hoe hard bijten ze dan?
Werkt het systeem nog wel en wat zijn de opgaven voor de komende jaren?

Deze film sluit aan bij de deze maand geïntroduceerde governancecode woningcorporaties 2015.

Een film in de serie “Horizon Havensteder”, waarin de Rotterdamse woningcorporatie het publieke debat aangaat over haar eigen toekomst en dat van de sector in het algemeen.

In deze aflevering vertellen oa Goos Minderman (hoogleraar public governance Zijlstra Centre VU), Lex de Boer (bestuurder Lefier), BasJan van Bochove (RvC Havensteder) en Rob van den Broeke (bestuurder QuaWonen) over hun ervaringen met intern toezicht.

Samenstelling en regie: Perry Boomsluiter en Eelco Romeijn
Muziek: Marvin Gaye & Kim Weston

Gerelateerde Berichten

...