Integriteit in organisaties

Integriteit is de persoonlijke eigenschap, karaktereigenschap, van een individu die inhoudt dat de betrokkene eerlijk en oprecht is en niet omkoopbaar. De persoon beschikt over een intrinsieke betrouwbaarheid, zegt wat hij doet, en doet wat hij zegt, heeft geen verborgen agenda en veinst geen emoties. Een persoon met deze eigenschappen wordt integer genoemd. Een integer persoon zal zijn doen niet laten beïnvloeden door oneigenlijke zaken.

Governance en Compliance
In bedrijven en bij overheidsorganisaties ziet soms een compliance officer toe op de integriteit en is een vertrouwenspersoon aanwezig waar medewerkers met vragen en problemen op het gebied van integriteit terechtkunnen. Voorbeeld: is het aannemen van een relatiegeschenk of een kerstpakket van een klant schadelijk voor de reputatie van de organisatie? Zo’n vertrouwenspersoon is een nuttig middel om integriteit te bevorderen, maar zeker niet genoeg. Bij integriteit gaat het om meer dan om het aannemen van zakelijke geschenken en etentjes, en veel vormen van machtsmisbruik kunnen door zo een vertrouwenspersoon niet worden tegengegaan. Daarom moet vooral de leiding van de organisatie waken voor inbreuken op de integriteit en zelf het goede voorbeeld geven.

Havensteder
Wat betekent integriteit voor de Rotterdamse corporatie Havensteder en hoe grijpbaar en stuurbaar is het? Het gaat over uitstraling en schijn, bewustzijn, het grijze gebied en de aanspreekcultuur. Niet om regels, maar over in gesprek gaan met elkaar. Verschillende medewerkers en de voorzitter van de RvC van Havensteder geven hun visie op integriteit.

Vorm en inhoud
In de voorbereiding van deze film bleek dat het nog niet zo eenvoudig zou zijn de besproken onderwerpen te visualiseren, het gaat immers over een abstract begrip. Dit zou dus een film worden met veel “pratende hoofden”. Maar juist die hoofden vertellen hun eigen verhaal over integriteit. Meent iemand wat hij of zij zegt? Gezichten spreken soms boekdelen en non-verbale communicatie is juist een sterk aspect van film en video. Daarom hebben we er deze keer voor gekozen de geïnterviewde personen recht in de camera te laten kijken.

Langere versie
Na afloop bekeken we het materiaal en kwamen tot de conclusie dat er enorm veel mooi en bruikbaar materiaal was verzameld. De verhalen waren openhartig en oprecht en de praktijkvoorbeelden reëel.
Daar moest meer me te doen zijn. In overleg met Havensteder hebben we ook een lange versie gesneden waarin we per persoon dieper op de materie ingaan. Een film zonder franje, maar met een belangrijke boodschap, ingezet bij interne training en discussies.

Samenstelling en regie: Perry Boomsluiter en Eelco Romeijn

Gerelateerde Berichten

...