Tag Archives: Bam

De rit van je leven!

Ben jij een jonge ambitieuze manager en wil je je voorbereiden op de eindverantwoordelijkheid? Wil je samen met gelijkgezinde professionals uit de hele sector je eigen toekomst vorm geven? Nadenken over het bedrijf en aan de slag met ketensamenwerking? Wil je zien wat er op ons afkomt en samen kijken hoe je daar het best op in kunt spelen? Dan is de BouwBrancheBrede Masterclass iets voor jou. De BBB Masterclass is een persoonlijk ontwikkelingsprogramma van acht maanden met vier pittige tweedaagse modules. Het is een intensieve mix van praktijk en theorie, van training en opleiding, van hoofd, hart en handen. De BBB is een mentale achtbaanrit zonder weerga. De BBB is een spin off van de sinds 2011 succesvolle Masterclass van Jong Bouwend Nederland. In de BBB is plaats voor 16 deelnemers: idealiter 2 bouwers, 2 ingenieurs,...

Vernieuwing bouw: Professionalisering van het opdrachtgeverschap

De Nederlandse woning- en utiliteitsbouw innoveert te weinig. Dat vindt vrijwel iedereen die in de bouwsector werkzaam is of daarmee te maken heeft, van bouwer tot ontwikkelaar, van architect tot leverancier en van opdrachtgever tot gebruiker. De sector staat voor de opgave om voor minder geld meer kwaliteit te leveren, minder fouten te maken en de klant centraler te stellen. Een belangrijke sleutel daartoe ligt in de relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Daarover maakten Perry Boomsluiter en Eelco Romeijn in opdracht van het Actieteam Professioneel Opdrachtgeverschap een serie van vier korte films. (meer…)...

BAM: verdieping met langere interviews

Ketensamenwerking wordt steeds vaker gezien als de noodzakelijke stap naar vernieuwing in de bouwsector. Het draagvlak wordt steeds breder en partijen zijn in toenemende mate op zoek naar het hoe en waarom. Ook aannemer BAM is druk met dit thema. Niet alleen om het te integreren in de bedrijfsvoering, maar ook steeds meer om erover te communiceren met haar stakeholders. Vorig jaar werkte ik met Perry Boomsluiter aan een documentaire over ketensamenwerking in de bouw. Een aantal interviews voor die film bleek zoveel zinvolle informatie te bevatten dat BAM instemde met ons voorstel om deze interviews als extra's aan de DVD toe te voegen. Voor het grote verhaal: de documentaire, voor de verdieping: de interviews. De interviews worden nu één voor één gepubliceerd en aangejaagd op social media. Lees meer No Comments

BAM Minisymposium “Het échte samenwerken”.

In opdracht van BAM Woningbouw maakte Het Portaal een videojournaal van het mini-symposium dat BAM Woningbouw Weert op 19 april 2012 organiseerde. Samenstelling en regie: Eelco Romeijn en Perry Boomsluiter. Tijdens dit symposium ging de film in premiere, die Het Portaal in opdracht van BAM Woningbouw maakte over ketensamenwerking in de bouw. (meer…)...