Gezichten van Vreewijk

Wat een boeiende mensen kom soms je tegen als filmmaker! Op een zonnige dag in september spraken we de 84 jarige Dries Rooth in zijn achtertuin. Geboren en getogen in het Rotterdamse tuindorp Vreewijk. Het werd voor ons alle drie een emotioneel gesprek van bijna een uur over onvoorwaardelijke liefde voor de natuur.

Participatie
In opdracht van corporatie Havensteder maakt BuroB in samenwerking met Het Portaal tot 2015 een serie filmportretten van bewoners. We gaan daarin op zoek naar de trots van de bewoners, naar hún verhaal over de wijk. We bevragen hen over hun betrokkenheid bij de buurt en laten zien op welke manier ze daar invulling aan geven. We onderzoeken wat voor hen het begrip participatie betekent. Vinden ze dat ze voldoende zijn betrokken bij de vernieuwing van het tuindorp? Welke rol zien ze voor zichzelf? Wat zouden ze (meer) willen doen? Wat is daar voor nodig?

Het doel van deze portretten is om de veelheid aan wensen, ideëen en inbreng van bewoners met betrekking tot participatie in Vreewijk voor het voetlicht te brengen. En dat tegen het decor van hun trots, van hun liefde voor de wijk.

De films zijn onder meer te zien op de website ‘Vreewijk verder‘, waarmee corporatie Havensteder, gemeente Rotterdam, bewonersorganisatie Vreewijk en huurdersvereniging Vreewijk betrokkenen en belangstellenden op de hoogte houden van alle ontwikkelingen rond de vernieuwing van Vreewijk.

Tot 2015 publiceren we nog veel meer portretten en zullen alle lege foto’s aan het einde van de filmpjes gevuld worden met Gezichten van Vreewijk. Wat een fijne klus!

Dries woont al sinds zijn geboorte in 1929 in Vreewijk. De liefde voor de natuur zat er bij hem al vroeg in. Vooral de bomen in het tuindorp hebben zijn warme belangstelling. Ze zijn het waard om voor op te komen. De Brink is zijn favoriete plek.

Volgens Gerard hebben Vreewijkers een hele aparte mentaliteit. Om in de wijk te kunnen aarden heeft hij een serie tips voor nieuwe bewoners. Straatfeesten organiseren is zijn passie, de Groenezoom zijn favoriete plek.

www.vreewijkverder.nl

Samenstelling en regie: Eelco Romeijn en Perry Boomsluiter
Vormgeving: Reinier van der Horst

Gerelateerde Berichten

...