Van boerenzij tot smeltkroes: Bloemhof Rotterdam

Bloemhof is een vooroorlogse wijk in Feijenoord, dichtbebouwd en dichtbevolkt.
Het ligt ingeklemd tussen o.a. de Putselaan, Hillevliet en de Dordtselaan.

Naast veel sociale woningbouw, is een groot deel particulier woningbezit. Het noordelijk deel karakteriseert zich met portiekwoningen, terwijl in het zuidelijk deel vooral bestaat uit laagbouw met veel kleine straatjes. De Lange Hilleweg, de belangrijkste verkeersader van de wijk, scheidt de twee buurten. Bloemhof is trots op De Kiefhoek. Een ontwerp van architect J.J.P. Oud, die met de opvallende bouwstijl internationale bekendheid verwierf.

Historie
Bloemhof is ontstaan aan het begin van de vorige eeuw toen de Rotterdamse havens groeiden en er grote vraag was naar nieuwe arbeidskrachten. Deze nieuwe bewoners kwamen vooral uit Noord-Brabant en Zeeland. Ook latere migranten vonden hier een plek om te wonen.

Bewoners
Door de vele migratiebewegingen in de afgelopen eeuw is Bloemhof nu een multiculturele wijk met meer dan 150 verschillende nationaliteiten. Van de kleine 14.000 inwoners heeft ongeveer 70% een andere culturele achtergrond. Met name in het noordelijke deel van Bloemhof is een zeer hoge verhuisgraad waar te nemen, terwijl in het zuiden de bewoners veel honkvaster zijn.

Toekomst
In opdracht van Bureau Monumenten & Cultuurhistorie van Gemeente Rotterdam maken we een serie video’s over de oudere wijken van Rotterdam-Zuid. In het kader van het Nationaal Programma Rotterdam-Zuid gaat er veel veranderen met betrekking tot het woningaanbod. Om voor de toekomst de juiste keuzes te kunnen maken is een goed beeld van het verleden nodig. Wat zijn eigenlijk waardevolle plekken in de wijk. Wat is beeldbepalend? Bureau Steenhuis Meurs verrichte cultuurhistorisch onderzoek. Deze film laat een deel van de bevindingen zien.

Dit is deel één van een langere serie. Ook is een groter historisch verhaal over Rotterdam-Zuid is in de maak.

Samenstelling en regie: Perry Boomsluiter en Eelco Romeijn
Architectuurhistoricus: Lara Voerman

set bloemhof 3

Gerelateerde Berichten

...