Tag Archives: actieteam

Vernieuwing bouw: Professionalisering van het opdrachtgeverschap

De Nederlandse woning- en utiliteitsbouw innoveert te weinig. Dat vindt vrijwel iedereen die in de bouwsector werkzaam is of daarmee te maken heeft, van bouwer tot ontwikkelaar, van architect tot leverancier en van opdrachtgever tot gebruiker. De sector staat voor de opgave om voor minder geld meer kwaliteit te leveren, minder fouten te maken en de klant centraler te stellen. Een belangrijke sleutel daartoe ligt in de relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Daarover maakten Perry Boomsluiter en Eelco Romeijn in opdracht van het Actieteam Professioneel Opdrachtgeverschap een serie van vier korte films. (meer…)...

Interviews, maar dan extremer…

Soms is het lastig om echte mensen in een interview voor de camera de waarheid te laten te vertellen of een inkijkje in hun gedragspatronen te laten geven. Met als gevolg: sociaal wenselijke antwoorden en het gaat vooral over de ander en niet over henzelf. Om die reden stelden we het Actieteam Professionalisering Opdrachtgeverschap voor deze interviews zonder camera te doen. De resultaten worden verwerkt tot een script waarbij persoonlijke gesprekken met alle betrokken partijen als input wordt gebruikt. Vervolgens spelen acteurs de interviews na. Niet in een brave journalistieke vorm, maar extremer: als een ondervraging in een thriller of als patiënt op de sofa bij een psychotherapeut. Gesprekken bedoeld om de waarheid boven tafel te krijgen. Het gaat niet om de individuele poppetjes maar om hoe zij (samen)werken. Om hun gedrag. Waarom ze doen wat ze doen....