Hoeksche Waarde videoserie

Hoeksche Waarde is een online en tv serie over de Hoeksche waard – over de mensen die
er wonen en werken en hoe ze zich verhouden tot de natuur en het landschap. Een
human interest frame wordt hierin gemixt met verhalen en wetenswaardigheden over
geschiedenis en natuur.

FORMAT
Steeds worden invalshoeken en raakvlakken gezocht waardoor
een breed publiek wordt aangesproken, waardoor kijkers zich kunnen identificeren met
de personen in beeld. Daarvoor nemen twee presentatoren de kijkers mee langs tal van plaatsen en halen de verhalen met lokale betrokkenen op. De interviews zijn actief, de geportretteerden
worden gevolgd in hun dagelijks doen.

BEELDVOERING
De serie heeft een hoge visuele kwaliteit en esthetische waarde. Er wordt in een hoge,
resolutie (4K) gefilmd om de schoonheid maximaal te tonen en de beelden toekomstbestendig te laten zijn. Zowel de grote natuur – het landschap – als de kleine natuur, insecten en planten, worden in beeld gebracht. Met drone shots worden het fotogenieke gebied en de prachtige wolkenluchten gevangen. Planten en dieren – van modderkruiper tot zeearend, van houtworm tot spreeuwenzwerm – krijgen hun rol, hoewel dat geen hoofdrol is zoals in veel natuurprogramma’s. In Hoeksche Waarde gaat het primair om de mensen en hun verhouding tot het landschap.

PRODUCTIE
De serie is inmiddels in productie, begin 2023 publiceren we de eerste afleveringen.
Regisseur André de Geus maakte eerder televisieprogramma ‘Baardmannetjes’ (MAX). Een programma waarin cabaretier Hans Dorrestijn en vogelexpert Nico de Haan ieder door hun eigen bril de natuur bekeken, met als overeenkomst de liefde voor vogels.

AANLEIDING
In 2023 bestaat het Hoekschewaards Landschap 50 jaar. Met deze serie brengen we het gebied in kaart en brengen we over hoe waardevol de natuur is en kan zijn. Voor iedereen; inwoner of bezoeker, jong en oud.

DE HOEKSCHE WAARD
Het unieke eiland de Hoeksche Waard ligt onder de rook van Rotterdam en maakt deel uit
van de open delta waar zij tevens toegang toe biedt. Het eiland is ongeveer zo groot als
Vlieland, ruim 32.000 hectare. Het polderlandschap bestaat voornamelijk uit weilanden
en enkele veengebieden, kreken en kleine bosjes. De Hoeksche Waard wordt gekenmerkt
door een lange horizon, voortdurende tegenwind, natuur en cultuur.

De Hoeksche Waard ontstond na 1421 toen de Sint Elisabethsvloed het gebied overstroomde en de waterlopen in het bestaande deltagebied drastisch veranderden. Het nieuwgeboren eiland wist ook daarna steeds te overleven doordat gebruikers en bewoners op veranderingen in speelden. Boeren, ondernemers en burgers hebben zo eeuwenlang hun stempel op het eiland gedrukt. Veertien dorpen, omringd door akkers en weilanden, veengebieden, kreken en begroeiing geven de Hoeksche Waard een eigen karakter.
De eindeloze polders zorgen voor weidse vergezichten die slechts worden onderbroken door een dijk, een dorp of een rij bomen. Er heerst rust en stilte. Het eiland is een belangrijk landbouwgebied maar kent ook een grote natuurlijke rijkdom. De mol, wezel, hermelijn en bunzing voelen zich hier thuis, er zijn vleermuizen en de kleine karekiet, fuut, meerkoet, fazant, tjiftjaf, fitis, wilde eend, roodborst en winterkoning broeden hier. Ook is er een rijk waterleven en groeien er bijzondere wilde planten.

CREW
Regie: André de Geus
Camera en editing: Eelco Romeijn
Animatie: Reinier van der Horst

Gerelateerde Berichten

...