Hoeksche Waarde – De schemering

In deze aflevering:
* Het wordt donker
* Op bezoek bij de bever
* Natuurgebied De Staart
* Stippelmotten pakken een boom in

Hoeksche Waarde is een online en tv serie over de Hoeksche Waard; de mensen die er wonen en werken en hoe ze zich verhouden tot de natuur en het landschap.
In 2023 bestaat het Hoekschewaards Landschap 50 jaar. Met deze serie brengen we het gebied in kaart en brengen we over hoe waardevol de natuur is en kan zijn. Voor iedereen; inwoner of bezoeker, jong en oud.

Vanaf 28 januari publiceren we iedere 4 weken een nieuwe aflevering via de website van HWL en het YouTube kanaal.

DE HOEKSCHE WAARD
Het unieke eiland de Hoeksche Waard ligt onder de rook van Rotterdam en maakt deel uit
van de open delta waar zij tevens toegang toe biedt. Het eiland is ongeveer zo groot als
Vlieland, ruim 32.000 hectare. Het polderlandschap bestaat voornamelijk uit weilanden
en enkele veengebieden, kreken en kleine bosjes. De Hoeksche Waard wordt gekenmerkt
door een lange horizon, voortdurende tegenwind, natuur en cultuur.

De Hoeksche Waard ontstond na 1421 toen de Sint Elisabethsvloed het gebied overstroomde en de waterlopen in het bestaande deltagebied drastisch veranderden. Het nieuwgeboren eiland wist ook daarna steeds te overleven doordat gebruikers en bewoners op veranderingen in speelden. Boeren, ondernemers en burgers hebben zo eeuwenlang hun stempel op het eiland gedrukt. Veertien dorpen, omringd door akkers en weilanden, veengebieden, kreken en begroeiing geven de Hoeksche Waard een eigen karakter.
De eindeloze polders zorgen voor weidse vergezichten die slechts worden onderbroken door een dijk, een dorp of een rij bomen. Er heerst rust en stilte. Het eiland is een belangrijk landbouwgebied maar kent ook een grote natuurlijke rijkdom. De mol, wezel, hermelijn en bunzing voelen zich hier thuis, er zijn vleermuizen en de kleine karekiet, fuut, meerkoet, fazant, tjiftjaf, fitis, wilde eend, roodborst en winterkoning broeden hier. Ook is er een rijk waterleven en groeien er bijzondere wilde planten.

CREW
Regie: Andr├ę de Geus
Camera en editing: Eelco Romeijn
Animatie: Reinier van der Horst

Gerelateerde Berichten

...