Documentaire: Ketensamenwerking in de bouw

In de Nederlandse bouwsector gaat naar schatting jaarlijks tot 20% van de omzet verloren doordat samenwerking tussen de partijen in de bouwketen onvoldoende plaatsvindt vanuit een gezamenlijk belang: partijen zijn met name bezig hun eigen (winst)doelstellingen na te streven. De eindgebruiker betaalt de rekening.

Het belang van ketensamenwerking
Bij ketensamenwerking wordt door de verschillende partijen in de keten project ongebonden samengewerkt. Doordat partijen vanaf de ontwerpfase samen meerdere projecten aanpakken, leren ze van eerder gemaakte fouten en raken ze op elkaar ingespeeld. Hierdoor kan het aantal fouten in het ontwerp worden teruggebracht, kunnen problemen tijdens de bouwfase worden vermeden en levert het project een betere exploitatielast op. Dit bespaart geld, maar komt ook de kwaliteit en de doorlooptijd ten goede. In de woorden van Margriet Drijver, directeur BAM Woningbouw: “Door ketensamenwerking kan het hele ontwerp- en bouwproces sneller, beter en goedkoper, is er meer kwaliteit en voorspelbaarheid voor de woonconsument, én is het leuker werken voor de medewerkers”.

Weerstand en koudwatervrees
Ketensamenwerking is potentievol, maar komt in Nederland nog maar mondjesmaat van de grond. Klaarblijkelijk willen, kunnen en/of durven de betrokken partijen -de opdrachtgevers voorop- niet afstappen van de huidige praktijk van het aanbesteden op de laagste prijs. Een praktijk die zeker niet de beste prijs/prestatie garandeert, maar door het gebrek aan feitelijke informatie, door traditie, door koudwatervrees en door een gebrek aan onderling vertrouwen wel in stand blijft.
De keerzijde van dit alles is dat de potenties voor procesvernieuwing in de bouwwereld maar beperkt worden ingevuld en de consument de rekening betaald. Om in de woorden van Marcel Noordhuis van Deloitte Real Estate te spreken: “zo blijven opdrachtgevers vragen wat men vroeg en krijgt men wat men kreeg; aldus het procesinnovatieve karakter van de sector”.

Bekijk ook de langere interviews met de hoofdpersonen uit deze documentaire.

Gerelateerde Berichten

...