Category Archives: Bouw en vastgoed

De wereld rondom bouwen voor wonen en werken heeft het zwaar. De consument is kritisch en geeft niet makkelijk geld uit. Juist in deze periode is het van belang het verschil tussen jouw product en dat van de concurrent zo duidelijk mogelijk te communiceren. Laat het zien!

De Aedes VTW governance code – reacties en meningen

Per 1 juli is de nieuwe governance code voor woningcorporaties van kracht die is opgesteld door Aedes en de Vereniging van Toezichthouders Woningcorporaties (VTW). Hoe kijken corporaties en wetenschap naar deze code? Hoe nuttig is dit instrument? Aan het woord o.a. Hedy van den Berk , BasJan van Bochove (Havensteder) en Goos Minderman (Zijlstra Center). (meer…)...

Intern toezicht voor woningcorporaties. “It takes two baby!”

Wat bepaalt het goed functioneren van een Raad van Commissarissen van een woningcorporatie? Wiens belangen dient een RvC eigenlijk? En hoe kijken bestuurders tegen de raad? Gedraagt een RvC zich als een waakhond, en zoja, hoe hard bijten ze dan? Werkt het systeem nog wel en wat zijn de opgaven voor de komende jaren? Deze film sluit aan bij de deze maand geïntroduceerde governancecode woningcorporaties 2015. Een film in de serie "Horizon Havensteder", waarin de Rotterdamse woningcorporatie het publieke debat aangaat over haar eigen toekomst en dat van de sector in het algemeen. (meer…)...

De woningcorporatie na de Parlementaire Enquete

Nog voor de inkt van het eindrapport is opgedroogd voelen woningcorporaties de priemende ogen en hete adem van pers en burger in hun nek. Er is veel mis gegaan, dat is duidelijk. Het leidde tot een negatief imago voor de sector en de mensen die er in werken. Hoe nu verder? Hoe keer je het tij? Hoe ontstaat er weer vertrouwen onder huurders en publiek over het werk van de corporatie? Om hierop een antwoord te hebben heeft het directieteam van Havensteder haar eigen functioneren grondig onder de loep genomen want ook in deze organisatie was sprake van ondoelmatigheid en zelfs een fraudegeval. Er is gereorganiseerd, er vielen ontslagen, ook in de directie. Dat was hard, maar noodzakelijk. (meer…)...