Category Archives: Bouw en vastgoed

De wereld rondom bouwen voor wonen en werken heeft het zwaar. De consument is kritisch en geeft niet makkelijk geld uit. Juist in deze periode is het van belang het verschil tussen jouw product en dat van de concurrent zo duidelijk mogelijk te communiceren. Laat het zien!

Museumwoning in Vreewijk Rotterdam

Nieuw portret in de serie 'Gezichten van Vreewijk'. Jan Haak is een van de vrijwillige gidsen in de museumwoning aan de Lede 40. Hij is opgegroeid in die straat en heeft daar nog veel dierbare herinneringen aan. Naast de museumwinkel beheert Jan een succesvolle Facebook groep over Vreewijk. Museumwoning Lede 40 is sinds 2010 een bekende plek in Vreewijk. Veel (oud-) bewoners hebben het authentieke pand bezocht en het Geheugen van Vreewijk laten groeien met historische foto's en voorwerpen. De woning geeft een goed beeld van Tuindorp Vreewijk aan het begin van de 20e eeuw. Buurt bewoners dragen ook hun steentje bij aan de museumwoning. Ze kunnen eigen voorwerpen van vroeger in het huis neerzetten. (meer…)...

Vernieuwing bouw: Professionalisering van het opdrachtgeverschap

De Nederlandse woning- en utiliteitsbouw innoveert te weinig. Dat vindt vrijwel iedereen die in de bouwsector werkzaam is of daarmee te maken heeft, van bouwer tot ontwikkelaar, van architect tot leverancier en van opdrachtgever tot gebruiker. De sector staat voor de opgave om voor minder geld meer kwaliteit te leveren, minder fouten te maken en de klant centraler te stellen. Een belangrijke sleutel daartoe ligt in de relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Daarover maakten Perry Boomsluiter en Eelco Romeijn in opdracht van het Actieteam Professioneel Opdrachtgeverschap een serie van vier korte films. (meer…)...

Gezichten van Vreewijk – Louisa Boulkhrif

Louisa Boulkhrif woont sinds 2002 in de Rotterdamse wijk Vreewijk waar ze actief is als vrijwilliger in het Vreewijkhuis. Talloze buurtbewoners worden door haar en haar collega's geholpen met praktische zaken zoals het invullen van ingewikkelde formulieren, instanties, rekeningen en belasting. Verbeteraanpak In het Vreewijkhuis kunnen bewoners ook met vragen terecht over de verbeteraanpak van de 1.327 woningen in het Tuindorp. Maar ook voor hulp bij het invullen van belastingformulieren, het melden van zwerfafval, verwaarlozing van tuinen en hulp bij een zoekopdracht via Woonnet Rijnmond. De wijkbeheerder van Havensteder, de dames van het Trefpunt en de wijkagent houden er spreekuren. In samenwerking met Het Portaal maakt BuroB tot eind 2014 een serie korte filmportretten van bewoners van het Rotterdamse tuindorp Vreewijk. We gaan op zoek naar hun trots, naar hun betrokkenheid bij de wijk en laten zien hoe...

Interviews, maar dan extremer…

Soms is het lastig om echte mensen in een interview voor de camera de waarheid te laten te vertellen of een inkijkje in hun gedragspatronen te laten geven. Met als gevolg: sociaal wenselijke antwoorden en het gaat vooral over de ander en niet over henzelf. Om die reden stelden we het Actieteam Professionalisering Opdrachtgeverschap voor deze interviews zonder camera te doen. De resultaten worden verwerkt tot een script waarbij persoonlijke gesprekken met alle betrokken partijen als input wordt gebruikt. Vervolgens spelen acteurs de interviews na. Niet in een brave journalistieke vorm, maar extremer: als een ondervraging in een thriller of als patiënt op de sofa bij een psychotherapeut. Gesprekken bedoeld om de waarheid boven tafel te krijgen. Het gaat niet om de individuele poppetjes maar om hoe zij (samen)werken. Om hun gedrag. Waarom ze doen wat ze doen....