Trading Places: in de schoenen van je samenwerkingspartner

In uitwisselingsprogramma Trading Places wisselen directeuren of bestuurders van samenwerkende organisaties voor twee weken van plek. Directeuren of bestuurders uit het (semi)publieke domein en/of het bedrijfsleven, met de ambitie om de samenwerking tussen hun beider organisaties (verder) te versterken.

Zij lopen niet slechts een dagje met elkaar mee, maar gaan een uitdagende en intensieve functiewissel aan, waarin zij elkaars rol en verantwoordelijkheden vrijwel compleet overnemen. En daarbij daadwerkelijk de verbinding met de andere organisatie aangaan.

Een ultieme reality check in de schoenen van de samenwerkingspartner, waarbij de deelnemers hun eigen organisatie bezien vanuit het perspectief van de ander. En onderwijl bij die samenwerkingspartner aan het roer staan.

DOCUMENTATIE
De verwachtingen, ervaringen en inzichten van de deelnemers voorafgaand, tijdens en na afloop van de wissel worden nauwgezet gedocumenteerd. Deels doen wij dat, deels doen de deelnemers dat zelf. Daarmee betrekken, informeren en inspireren we niet alleen medewerkers binnen beide organisaties, maar ook daarbuiten.

Zo maken we een korte voor- en nabeschouwingsfilm. En na afloop van de wissel faciliteren we een gezamenlijke bijeenkomst van de beide wisselpartners en hun directies, waarin de opgedane ervaringen, inzichten en ideeen van de wisselpartners worden vertaald naar (gezamenlijke) stappen en acties.

VOORBESCHOUWING

NABESCHOUWING

Trading Places is een initiatief van Perry Boomsluiter (BuroB).

Gerelateerde Berichten

...