Kunst in Bedrijf

De expositie Kunst in Bedrijf – Zichtbaar toont kunstwerken van het organisatieadviesbureau Twynstra Gudde die anders nooit voor het publiek te zien zijn. Kunst vervult bij Twynstra Gudde een belangrijke functie. Kunst inspireert medewerkers om op een andere manier te kijken. Naar kunst en naar de opdrachten waarvoor ze door klanten worden ingeschakeld, onder het motto ‘anders denken, (on)gewoon doen’.

Twynstra Gudde is een onafhankelijk en toonaangevend organisatieadviesbureau. Kerncompetenties zijn project- en programmamanagement, veranderkunde, organisatiekunde en samenwerkingskunde.

De verzameling kunstwerken bestaat uit hedendaagse kunst.
Deze film, die helaas niet openbaar toegankelijk is, laat zien hoe de kunst in het werk van TG gebruikt wordt en wat het voor het bedrijf, en haar medewerkers en opdrachtgevers betekent.

Kunstbeleid
Dit zegt het bedrijf er zelf over: “Onze kunst laat iets zien van wie wij zijn, en hoe wij kijken. Naar de wereld, naar organisaties, naar onszelf.
In ons vak is kijken belangrijk: zien wat je niet ziet. Makkelijk wordt onze blik geleid langs het mooie van organisaties en laten we onszelf verleiden om organisaties ‘mooier te maken’. Moeilijker is het om lastige vragen onder ogen te komen. Om het niet maakbare te (h)erkennen. Om ruimte te bieden aan de schaduwzijden van ons op beheersing gerichte denken en doen.
Veranderen, één van onze kerncompetenties, gaat nooit vanzelf en gebeurt ook nooit vanuit hetzelfde. Daarvoor is ‘het andere’ nodig. Het vreemde dat ook bedreigend kan zijn.
Het kijken naar kunst biedt daarvoor een echte vrije ruimte. Onze kunst appelleert aan een verbeeldingskracht die het ons mogelijk maakt over grenzen heen te kunnen kijken. Praten over kunst, met elkaar en met onze klanten, over zowel het schone als het duistere, appelleert aan het vermogen van mensen om elkaar te verleiden om anders te kijken en een gezamenlijk zintuig te ontwikkelen.

In ons werk gaat het vaak over ontwikkeling en groei. Zo zit onze kunstcollectie ook in elkaar: we zien daarin de ontwikkeling die een bepaalde kunstenaar doormaakt en bieden hem of haar daar ook de ruimte voor. En wij zoeken naar mogelijkheden om het maken van kunst te verbinden met wat er in de wereld om ons heen, ver weg en dichtbij, gebeurt.
Onze kunst is mooi, of niet. Goed, of niet. Aangrijpend, geruststellend. Of anderszins. Wij gebruiken onze kunst als materiaal om met elkaar, met klanten en met anderen te spreken over wat ons ter harte gaat, wat we waardevol vinden, wat we willen, waar we bang voor zijn.
Denken en doen zijn belangrijke aspecten van ons werk. Vanuit ons vak is ons anders-denken gericht op het vinden van de beste oplossing of het juiste advies. Anders kijken kan ons helpen een kritische blik te ontwikkelen op ons onszelf, ons vak, onze wereld. Het kan ons helpen de moed te vinden ongewoon te zijn en verschil te maken. Onze kunst laat daar iets van zien.

Geschiedenis
Toen Twynstra Gudde in 1991 een nieuw hoofdkantoor in Amersfoort betrok, begon de opbouw van een eigen kunstcollectie. In de loop der jaren is een vaste groep kunstenaars gekozen waar we werk van hebben aangekocht.”

De expositie in Deventer is inmiddels voorbij.

Gerelateerde Berichten

...