Gezichten van Vreewijk – Louisa Boulkhrif

Louisa Boulkhrif woont sinds 2002 in de Rotterdamse wijk Vreewijk waar ze actief is als vrijwilliger in het Vreewijkhuis. Talloze buurtbewoners worden door haar en haar collega’s geholpen met praktische zaken zoals het invullen van ingewikkelde formulieren, instanties, rekeningen en belasting.

Verbeteraanpak
In het Vreewijkhuis kunnen bewoners ook met vragen terecht over de verbeteraanpak van de 1.327 woningen in het Tuindorp. Maar ook voor hulp bij het invullen van belastingformulieren, het melden van zwerfafval, verwaarlozing van tuinen en hulp bij een zoekopdracht via Woonnet Rijnmond. De wijkbeheerder van Havensteder, de dames van het Trefpunt en de wijkagent houden er spreekuren.

In samenwerking met Het Portaal maakt BuroB tot eind 2014 een serie korte filmportretten van bewoners van het Rotterdamse tuindorp Vreewijk. We gaan op zoek naar hun trots, naar hun betrokkenheid bij de wijk en laten zien hoe zij daar invulling aan geven. We onderzoeken wat voor hen participatie betekent. Vinden ze dat ze voldoende zijn betrokken bij de vernieuwing van het tuindorp? Welke rol zien ze voor zichzelf?

Opdrachtgever: Havensteder.
Samenstelling en regie: Eelco Romeijn en Perry Boomsluiter.

Gerelateerde Berichten

...