Directeuren wisselen van baan in Trading Places

​In Trading Places wisselen directeur-bestuurders van woningcorporaties 1 à 2 weken van functie met hun samenwerkingspartners. Dat kunnen directeuren of bestuurders zijn van bijvoorbeeld gemeenten, bouwbedrijven, energiebedrijven of zorginstellingen.

MEER DAN EEN KIJKJE IN DE KEUKEN

Zij lopen niet slechts een dagje met elkaar mee, maar gaan een fulltime functiewissel aan, waarin zij elkaars rollen en taken zo compleet mogelijk overnemen. Een ultieme ‘reality check’ in de schoenen van de samenwerkingspartner, waarbij de directeur-bestuurders zichzelf en hun organisatie bezien vanuit het perspectief van de ander. En onderwijl bij die samenwerkings-partner aan het roer staan.

VERSTERKEN SAMENWERKING EN LEIDERSCHAP

​Het doel van het leer- en ontwikkelprogramma Trading Places is drieledig:

  • ​Het versterken van de wederzijdse samenwerking door een beter inzicht en begrip van de organisatie, cultuur, werkwijze en belangen van de samenwerkingspartner;
  • Het versterken van het leiderschap (de kwaliteiten) van de deelnemende directeuren en bestuurders;
  • Het vervullen van een inspiratie- en voorbeeldrol naar anderen, zowel binnen de eigen organisatie als naar de sector.

In de voorbereiding op de wissel formuleren de deelnemers concrete leerdoelen voor zichzelf. Ook formuleren zij een opdracht voor hun vervanger. De periode van de wissel wordt zo gekozen, dat daarin tenminste ook een bijeenkomst van RvC, RvB of College B&W valt.

DELEN VAN LESSEN EN INZICHTEN

In Trading Places blijven de verwachtingen, ervaringen, inzichten en lessen van de deelnemers niet alleen voorbehouden aan henzelf en aan hun organisaties: op deze website brengen we die bijeen, in woord én beeld, zodat iedereen daar kennis van kan nemen.

Trading Places is een initiatief van BuroB.

Gerelateerde Berichten

...