Monthly Archives: januari 2015

Website Kuiken Praktijkmanagement

Sjoerd Kuiken is bedrijfskundige met een zeldzaam specialisme: tandartsen. Een gat in de adviesmarkt waarin nog veel te doen is. Want hoewel iedere tandarts zichzelf primair als zorgverlener zal zien, zijn de meesten ook ondernemer. En dat in een sector waar talloze regels en voorschriften gelden die niet altijd even makkelijk te implementeren zijn. Sjoerd helpt tandartsen daarmee en laat praktijken beter, efficiënter en winstgevender functioneren. Om die boodschap uit te dragen is Sjoerd gaan bloggen. Zijn artikelen worden gepubliceerd op het veelgelezen DentalInfo.nl en nu ook op zijn eigen website. POI Creatives heeft de bestaande minimalistische site omgebouwd tot een aantrekkelijk en fris geheel. Alle foto's zijn speciaal voor de site gemaakt door Sanne Romeijn (inderdaad, dochter van...) en de nieuwe huisstijl is ontworpen door Reinier van der Horst. De cliënt en assistente...

Camerawerk voor Amerikaanse opdrachtgever

Soms kan een balletje raar rollen. In 2014 maakte ik een corporate video voor een reparatiebedrijf van krukassen, een industriële film die inmiddels bijna 4000 maal is bekeken! Een Amerikaans reparatiebedrijf van turbo's voor zeeschepen en windturbines zag de film online en besloot ook zoiets te laten produceren. Een gedeelte voor die film mocht ik in Nederland draaien. De slider en de lichtset hebben daarbij goede diensten bewezen. De videofiles zijn inmiddels onderweg naar de VS. Mooi is dat, als je werk impact heeft en als voorbeeld kan dienen voor anderen. Nog mooier is het als je daar dan ook een bijdrage aan mag leveren.

Meercameraregie nieuwjaarsreceptie Havensteder

2014 was een zwaar jaar voor woningcorporaties en niet alleen vanwege de economische tegenwind. Allerlei schandalen in de sector leidden tot een parlementaire enquête; het zwaarste onderzoeksinstrument van de Eerste- en Tweede Kamer. Wat de gevolgen zijn van de enquête en de aanbevelingen in het eindrapport van de commissie is door het directieteam van Havensteder grondig bestudeerd en geëvalueerd. De bevindingen werden tijdens de nieuwjaarsreceptie met het personeel gedeeld. De discussie, die werd ingeleid door een video-samenvatting van de belangrijkste fragmenten uit de verhoren, was verhelderend en soms zelfs emotioneel. (meer…)...