Eelco heeft in de afgelopen dagen maar liefst 12 video’s opgeleverd. Peter Hagenus heeft ze op een nieuwe landingspage geplaatst.

Daarmee hebben we prachtige top content om te delen op Facebook, Twitter en LinkedIn en ervoor te zorgen dat iedereen naar bovenstaande aanmeld-pagina geleid wordt.

Ik vind dat we prachtig materiaal hebben dankzij jullie goede presentaties.

Syto Goslinga
http://www.debouwer.nl/