Pilot Voorkomen fraude gemeentelijk sociaal domein

Terwijl de zorgbudgetten van gemeenten onder druk staan, verschijnen in de media regelmatig berichten over fraude met geld bedoeld voor de zorg. En over zorggelden die niet doelmatig worden besteed. Dit ondermijnt het zorgstelsel, de solidariteit en het vertrouwen dat wij stellen in mensen die werkzaam zijn in de zorg.

In 2014 hebben de burgemeesters van Hendrik-Ido-Ambacht en Gorinchem het initiatief genomen om in Zuid-Holland Zuid een bijeenkomst over fraude met zorggelden te organiseren. Bestuurders uit de regio, landelijke en regionale deskundigen op fraudegebied, zorgkantoren en de Belangenvereniging voor mensen met een PGB Per Saldo kwamen tot de conclusie dat ze alleen samen de fraude en het oneigenlijk gebruik kunnen bestrijden. De gemeenten namen het voortouw voor het starten van een pilot.

De pilotdeelnemers zijn de gemeenten Cromstrijen, Drechtsteden, Gorinchem, Schiedam, de Serviceorganisatie Jeugd Zuid-Holland Zuid, ROGplus, de zorgkantoren DSW en Waardlanden en Per Saldo, de VNG en het ministerie van VWS.

De pilot bestaat uit twee fases. In de periode juni 2015 tot januari 2016 heeft de Erasmus Universiteit Rotterdam samen met de pilotgemeenten onderzocht wat de risico’s zijn op onrechtmatige besteding van en fraude met zorggeld. En wat daartegen te doen is. In fase 2, februari tot juni 2016, gaan gemeenten zelf met de onderzoeksresultaten aan de slag. Wat de pilotdeelnemers in deze regionale pilot ontdekken komt beschikbaar voor heel Nederland.

De video vertelt over de resultaten van fase 1 en de doorstart naar fase 2.
Download hier het persbericht.
Download hier het Rapport.

Sprekers:

Jan Heijkoop
Voorzitter stuurgroep pilot
Burgemeester Hendrik-Ido-Ambacht

Menno Fenger
Schrijver onderzoeksrapport
Associate professor Erasmus Universiteit Rotterdam

José Simens
Beleidsadviseur Wmo gemeente Schiedam

Jan de Brouwer
Projectleider pilot

Hans Freije
Lid stuurgroep pilot

Wethouder Gorinchem
Hans van der Knijff

Lid stuurgroep pilot
Voorlichter en adviseur Per Saldo

Opdrachtgever: VNG

Gerelateerde Berichten

...