Monthly Archives: november 2013

Gezichten van Vreewijk: portretten van betrokken bewoners

Chris woont al sinds zijn geboorte in 1991 in Vreewijk en werkt er nu als docent Duits aan Scholengemeenschap Calvijn. Zijn belangstelling voor het vak ontstond na een indringende ervaring in een concentratiekamp. Behalve bij de wijk is Chris ook betrokken bij de jaarlijkse toneeluitvoering op het Calvijn. In samenwerking met Het Portaal maakt BuroB tot eind 2014 een serie korte filmportretten van bewoners van het Rotterdamse tuindorp Vreewijk. We gaan op zoek naar hun trots, naar hun betrokkenheid bij de wijk en laten zien hoe zij daar invulling aan geven. We onderzoeken wat voor hen participatie betekent. Vinden ze dat ze voldoende zijn betrokken bij de vernieuwing van het tuindorp? Welke rol zien ze voor zichzelf? Dit is aflevering 3. (meer…)...

Pauluskerk vrijwilligers ontvangen Laurenspenning

De Laurenspenning 2013 is toegekend aan de vrijwilligers van de Pauluskerk. Hiermee geeft het bestuur van de Stichting De Laurenspenning uitdrukking aan zijn bewondering en waardering voor de onvermoeibare inzet van de 250 vrijwilligers die het vluchtelingenwerk van de Pauluskerk gestalte geven. Deze vrijwilligers stellen hun expertise en vaardigheden ter beschikking van de bezoekers van de Pauluskerk die niet zelden in omstandigheden verkeren waar zij zelf niet om gevraagd hebben. Sinds 1959 is de Laurenspenning 48 keer toegekend aan personen of organisaties als waardering voor hun inzet voor de Rotterdamse samenleving. Vooral de mate waarin zij anderen hebben geïnspireerd is aanleiding tot het verlenen van de onderscheiding. Het motto van de Laurenspenning is: ardens ipsa fides alios incendit in ignem (‘vurig enthousiasme doet ook anderen ontvlammen’). De video is een compilatie van allerlei media uitingen...

E-learning voor NS medewerkers.

Wanneer zich een ernstige verstoring van de dienstregeling voordoet zet NS vaak extra mensen in. Die geven informatie en verwijzen reizigers bijvoorbeeld naar ingehuurde bussen. Voor deze acute personeelsbehoefte kan NS een beroep doen op kantoormedewerkers die zich speciaal voor dit soort klussen vrijwillig hebben opgegeven. Als onderdeel van een e-learning programma hebben we de praktijkervaringen van 6 mensen vastgelegd. Daardoor wordt de stof persoonlijker en realistischer. Het motiveert deelnemers om het maximale uit de training te halen. De statements van de medewerkers zijn geselecteerd op basis van interviews die de e-learning ontwikkelaars en de eigen onderwijskundigen van NS hebben gehouden met de vrijwilligers. Voor de opnamen hoefden we nergens op een koud perron de klanten van NS in de weg te staan; in het Utrechtse hoofdkantoor is een zaal met een nagebouwd perron en ticketshop, het...